Gói Daily Budget Google Adwords Top 1-3

Hỗ trợ tư vấn từ khóa hoặc tự lên kế hoạch từ khóa theo mục đích của khách hàng. Tạo nội dung quảng cáo chất lượng và Tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo
Kết hợp quảng cáo GDN, Youtube, Remarketing. Thời gian hiển thị quảng cáo 24/24 hoặc tùy chọn

*Bảng giá tính theo ngân sách chạy Adwords mỗi ngày

 

GB Basic

200.000đ Phí quản lý 25%
Tối ưu lượng Clicks
Tối ưu lượng hiển thị
Tối ưu chiên dịch quảng cáo
Thiết kế mẫu quảng cáo
Thiết kế banner miễn phí
Biên tập nội dung
Cài đặt miễn phí
Báo cáo theo tháng

GB Regular

500.000đ Phí quản lý 20%
Tối ưu lượng Clicks
Tối ưu lượng hiển thị
Tối ưu chiên dịch quảng cáo
Không giới hạn mẫu QC
Thiết kế banner miễn phí
Tạo nội dung hấp dẫn
Cài đặt miễn phí
Báo cáo theo tháng

GB Pro

1.000.000đ Phí quản lý 15%
Tối ưu lượng Clicks
Tối ưu lượng hiển thị
Tối ưu chiên dịch quảng cáo
Không giới hạn mẫu QC
Thiết kế banner miễn phí
Tạo nội dung hấp dẫn
Cài đặt miễn phí
Báo cáo theo tuần

GB Ultra +

2.500.000đ Phí quản lý 10%
Tối ưu lượng Clicks
Tối ưu lượng hiển thị
Tối ưu chiên dịch quảng cáo
Không giới hạn mẫu QC
Thiết kế banner miễn phí
Tạo nội dung hấp dẫn
Cài đặt miễn phí
Báo cáo theo tuần

Gói GB đã bao gồm:

  • Phí phân tích: Phân tích hành vi và thói quen của khách hàng mục tiêu để tìm ra các từ khóa hiệu quả nhất nhắm đúng khách hàng mục tiêu.
  • Phí tư vấn quảng cáo: Tư vấn cho khách hàng lựa chọn từ khóa, ngân sách, thời gian cho chiến dịch QC trên Google, phù hợp với sản phẩm/dịch vụ của Quý công ty.
  • Phí thiết lập quảng cáo: Thiết lập chiến dịch quảng cáo sao cho số lượng người đọc quảng cáo nhiều nhất.
  • Phí giám sát quảng cáo: Theo dõi các hoạt động của chiến dịch quảng cáo hàng ngày để đánh giá hiệu quả của các từ khóa, từ đó cải tiến chiến dịch quảng cáo đạt hiệu quả cao nhất.
  • Phí báo cáo kết quả: Báo cáo chi tiết kết quả thực hiện định kỳ của chiến dịch hàng tuần/tháng/quý hoặc bất cứ lúc nào khách hàng yêu cầu.

Gói quảng cáo Google Adwords CPC

Đơn giá quảng cáo xác định theo số lượt click thực tới website từ QC theo báo cáo của Google. Đảm bảo số lượng và chịu rủi ro khi đối thủ spam click.

GC Basic

5.000.000đ 1.250 Clicks
4.000đ / Click

Chỉ tính chi phí khi khách hàng Click vào QC
Tư vấn chiến dịch quảng cáo
Thiết kế quảng cáo
Biên tập nội dung
Cài đặt miễn phí
Báo cáo theo tháng

GC Regular

10.000.000đ 2.750 Clicks
3.600đ / Click

Chỉ tính chi phí khi khách hàng Click vào QC
Tư vấn chiến dịch quảng cáo
Thiết kế quảng cáo
Biên tập nội dung
Cài đặt miễn phí
Báo cáo theo tháng

GC Pro

20.000.000đ 6.250 Clicks
3.200đ / Click

Chỉ tính chi phí khi khách hàng Click vào QC
Tư vấn chiến dịch quảng cáo
Thiết kế quảng cáo
Biên tập nội dung
Cài đặt miễn phí
Báo cáo theo tuần

GC Ultra +

40.000.000đ 16.000+ Clicks
2.500đ / Click

Chỉ tính chi phí khi khách hàng Click vào QC
Tư vấn chiến dịch quảng cáo
Thiết kế quảng cáo
Biên tập nội dung
Cài đặt miễn phí
Báo cáo theo tuần

Gói quảng cáo Google Ads CPM

Đơn giá quảng cáo xác định theo số lần quảng cáo được xem là CPM (1 CPM = 1,000 lượt hiển thị). Chi phí dựa theo số lượt hiển thị trên Google Search

GM Basic

5.000.000đ 25.000 lượt hiển thị
200.000đ / CPM

Tăng số lần hiển thị QC trên Top 1-3 Google
Tư vấn chiến dịch quảng cáo
Thiết kế quảng cáo
Biên tập nội dung
Cài đặt miễn phí
Báo cáo theo tháng

GM Regular

10.000.000đ 55.500 lượt hiển thị
180.000đ / CPM

Tăng số lần hiển thị QC trên Top 1-3 Google
Tư vấn chiến dịch quảng cáo
Thiết kế quảng cáo
Biên tập nội dung
Cài đặt miễn phí
Báo cáo theo tháng

GM Pro

20.000.000đ 125.000 lượt hiển thị
160.000đ / CPM

Tăng số lần hiển thị QC trên Top 1-3 Google
Tư vấn chiến dịch quảng cáo
Thiết kế quảng cáo
Biên tập nội dung
Cài đặt miễn phí
Báo cáo theo tuần

GM Ultra +

40.000.000đ 320.000 lượt hiển thị
125.000đ / CPM

Tăng số lần hiển thị QC trên Top 1-3 Google
Tư vấn chiến dịch quảng cáo
Thiết kế quảng cáo
Biên tập nội dung
Cài đặt miễn phí
Báo cáo theo tuần

Chú ý:

  • Báo giá trên không áp dụng với các từ khóa 1 ký tự hay từ khóa phổ biến
  • Báo giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%