Gói tăng Tương tác Facebook

Tính phí theo lượt tương tác (khách hàng click xem, like, bình luận, chia sẻ)

FT Basic

4.600.000đ 5.100 Tương tác
900đ / Tương tác
Tăng Tương tác, Bình luận, Chia sẻ
Tư vấn chiến dịch quảng cáo
Thiết kế quảng cáo
Biên tập nội dung
Cài đặt miễn phí
Báo cáo theo tháng

FT Regular

10.000.000đ 12.500 Tương tác
800đ / Tương tác
Tăng Tương tác, Bình luận, Chia sẻ
Tư vấn chiến dịch quảng cáo
Thiết kế quảng cáo
Biên tập nội dung
Cài đặt miễn phí
Báo cáo theo tháng

FT Pro

20.000.000đ 26.600 Tương tác
750đ / Tương tác
Tăng Tương tác, Bình luận, Chia sẻ
Tư vấn chiến dịch quảng cáo
Thiết kế quảng cáo
Biên tập nội dung
Cài đặt miễn phí
Báo cáo theo tuần

FT Ultra +

40.000.000đ 61.500 + Tương tác
650đ / Tương tác
Tăng Tương tác, Bình luận, Chia sẻ
Tư vấn chiến dịch quảng cáo
Thiết kế quảng cáo
Biên tập nội dung
Cài đặt miễn phí
Báo cáo theo tuần

Gói tăng Hiển thị CPM

Tính theo số lượng người xem (tối thiểu 10 giây). 1 CPM = 1000 lượt xem

FM Basic

4.600.000đ 100.000 lượt hiển thị
46.000đ / CPM
Tăng số lượng người xem (tối thiểu 10 giây)
Tư vấn chiến dịch quảng cáo
Thiết kế quảng cáo
Biên tập nội dung
Cài đặt miễn phí
Báo cáo theo tháng

FM Regular

10.000.000đ 250.000 lượt hiển thị
40.000đ / CPM
Tăng số lượng người xem (tối thiểu 10 giây)
Tư vấn chiến dịch quảng cáo
Thiết kế quảng cáo
Biên tập nội dung
Cài đặt miễn phí
Báo cáo theo tháng

FM Pro

20.000.000đ 570.000 lượt hiển thị
35.000đ / CPM
Tăng số lượng người xem (tối thiểu 10 giây)
Tư vấn chiến dịch quảng cáo
Thiết kế quảng cáo
Biên tập nội dung
Cài đặt miễn phí
Báo cáo theo tuần

FM Ultra +

40.000.000đ 1.250.000 lượt hiển thị
32.000đ / CPM
Tăng số lượng người xem (tối thiểu 10 giây)
Tư vấn chiến dịch quảng cáo
Thiết kế quảng cáo
Biên tập nội dung
Cài đặt miễn phí
Báo cáo theo tuần

Gói ngân sách theo ngày Daily Budget

Bao gồm quản trị Fanpage. Thiết kế banner, thiết kế bài viết quảng cáo (có thể sử dụng tài liệu của cty cung cấp).
Tối ưu các giai đoạn thầu quảng cáo và đối tượng tiếp cận. Gửi SMS tới điện thoại khi có khách hàng inbox fanpage.

*Bảng giá tính theo ngân sách chạy Adwords mỗi ngày

 

FB Basic

200.000đ Phí quản lý 25%
Tối ưu lượng tương tác
Tối ưu chiên dịch quảng cáo
Thiết kế mẫu quảng cáo
Thiết kế banner miễn phí
Biên tập nội dung
Cài đặt miễn phí
Báo cáo theo tháng

FB Regular

500.000đ Phí quản lý 20%
Tối ưu lượng tương tác
Tối ưu chiên dịch quảng cáo
Không giới hạn mẫu QC
Thiết kế banner miễn phí
Tạo nội dung hấp dẫn
Cài đặt miễn phí
Báo cáo theo tháng

FB Pro

1.000.000đ Phí quản lý 15%
Tối ưu lượng tương tác
Tối ưu chiên dịch quảng cáo
Không giới hạn mẫu QC
Thiết kế banner miễn phí
Tạo nội dung hấp dẫn
Cài đặt miễn phí
Báo cáo theo tuần

FB Ultra +

2.500.000đ Phí quản lý 10%
Tối ưu lượng tương tác
Tối ưu chiên dịch quảng cáo
Không giới hạn mẫu QC
Thiết kế banner miễn phí
Tạo nội dung hấp dẫn
Cài đặt miễn phí
Báo cáo theo tuần

Bảng giá trên chưa bao gồm VAT 10%

Cam kết:

  • Đảm bảo đạt đủ số lượng tương tác, hiển thị theo gói mà khách hàng yêu cầu.
  • AITop sẽ bù thêm chi phí với các Gói FT và FM trong trường hợp chưa đủ số lượng.
  • 100% người thật tương tác, hiển thị từ quảng cáo facebook. Chắc chắn không sử dụng like ảo, like giả.