Gói Quản trị Fanpage

FP Basic

3.500.000 đ Quản trị Fanpage / tháng
Làm direction cho FP: Định hướng nội dung
Báo tin nhắn khách hàng qua SMS
Lên kế hoạch nội dung hàng tuần
1 post / ngày
Design hình ảnh (water mark, text,..) 30 post
Báo cáo cuối tháng

FP Regular

6.000.000 đ Quản trị Fanpage / tháng
Làm direction cho FP: Định hướng nội dung
Báo tin nhắn khách hàng qua SMS
Lên kế hoạch nội dung hàng tuần
2 post / ngày
Design hình ảnh (water mark, text,..) 60 post
Quản trị Fanpage : chăm sóc khách hàng, trả lời khách, xóa các comment từ robot, spam bán hàng,…
Báo cáo cuối tháng

FP Pro

8.500.000 đ Quản trị Fanpage / tháng
Làm direction cho FP: Định hướng nội dung
Báo tin nhắn khách hàng qua SMS
Lên kế hoạch nội dung hàng tuần
3 post / ngày
Design hình ảnh (water mark, text,..) 90 post
Quản trị Fanpage : chăm sóc khách hàng, trả lời khách, xóa các comment từ robot, spam bán hàng,…
Gửi danh sách liên lạc, sđt của khách hàng.
Báo cáo cuối tháng

Chú ý:

  • Báo giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%